Wyznaczamy granice, której dłużnik nie może przekroczyć.

Skontaktuj się z nami
Przewiń w dół

Kim jesteśmy?

Naszą misją jest pomoc przedsiębiorcom w odzyskaniu
długów od nieuczciwych kontrahentów

Od kilkunastu lat z powodzeniem pomagamy przedsiębiorcom w odzyskaniu ich należności.

Aby usprawnić dotychczasowe działanie założyliśmy Spółkę DebtCare.

Aby zapewnić najwyższą skuteczność, nasze działania zaczynamy wcześnie - już na etapie tworzenia i zawierania umowy - weryfikacja wiarygodności i wypłacalności kontrahenta oraz weryfikacji jej założeń. Kolejno monitorujemy i przypominamy o zbliżających się płatność, a w przypadku opóźnień w płatnościach lub nieuczciwych kontrahentów - podejmujemy stosowne działania działania polubowne i windykacyjne.

  • Zasada 1

    Zapewniamy kompleksową obsługę prawną dopasowaną do potrzeb konkretnej sprawy.

  • Zasada 2

    Stosowane przez nas narzędzia i rozwiązania, pozwola sprawnie zarządzać finansami Państwa firmy. Dzięki nam windykacja należności nabiera całkowicie innego wymiaru.

  • Zasada 3

    Zadbaj z nami o przyszłość swojej firmy.

Windykacja należności

Postępowanie polubowne

W przypadku działań polubownych dążymy do zawarcia najkorzystniejszej ugody poprzez przeprowadzenie szybkiego,  a zarazem efektywnego procesu odzyskania należności przy zastosowaniu wszelkich możliwych narzędzi adekwatnych do danej kategorii wierzytelności.

Debtcare podejmuje się prowadzenia wszelkich spraw dotyczących zarówno wierzytelności konsumenckich, jak  i gospodarczych niezależnie od stopnia trudności, podmiotu dłużnika, etapu postępowania czy terminu wymagalności. W kontakcie z dłużnikami nasz zespół wykorzystuje wszelkie dostępne środki, takie jaki poczta tradycyjna i elektroniczna, wiadomości SMS, rozmowy telefoniczne oraz wizyty bezpośrednie.

W postępowaniu polubownym zbieramy wszelkie kluczowe informacje dotyczące majątku dłużnika, które mogą okazać się niezwykle przydatne w przypadku skierowania postępowania do sądu.

Windykacja prewencyjna

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna jest sprawdzonym, prostym i tanim sposobem mającym nakłonić kontrahentów do terminowego regulowania należności.

Ostrzeżenie na dokumentach sprzedaży, notach odsetkowych czy wezwaniach do zapłaty ostrzega, iż w przypadku braku terminowych płatności działania windykacyjne zostaną niezwłocznie przeprowadzone przez Debtcare.

Wprowadzając pieczęć prewencyjną na dokumentach firmowych klient ma możliwość poinformowania swoich kontrahentów o współpracy z profesjonalną firmą windykacyjną, a  przy tym nie ryzykuje pogorszenia relacji biznesowych z rzetelnymi płatnikami. Powyższe działanie skutkuje znacznym poprawieniem płynności finansowej firmy, gdyż używanie pieczęci mobilizuje do szybszej spłaty zobowiązań.

Windykacja odszkodowań

W zakresie windykacji odszkodowań świadczymy usługi zapewniające klientom m.in.:

Pieczęć prewencyjna jest sprawdzonym, prostym i tanim sposobem mającym nakłonić kontrahentów do terminowego regulowania należności.

Ostrzeżenie na dokumentach sprzedaży, notach odsetkowych czy wezwaniach do zapłaty ostrzega, iż w przypadku braku terminowych płatności działania windykacyjne zostaną niezwłocznie przeprowadzone przez Debtcare.

Wprowadzając pieczęć prewencyjną na dokumentach firmowych klient ma możliwość poinformowania swoich kontrahentów o współpracy z profesjonalną firmą windykacyjną, a  przy tym nie ryzykuje pogorszenia relacji biznesowych z rzetelnymi płatnikami. Powyższe działanie skutkuje znacznym poprawieniem płynności finansowej firmy, gdyż używanie pieczęci mobilizuje do szybszej spłaty zobowiązań.

Formularz kontaktowy

Możesz bezpośrednio skontaktować się z nami korzystając z poniższego formularza kontaktowego. Zapraszamy.

Kontakt

Debt Care Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 13/8
87-820 Kowal

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu po numerem KRS 0000176049

Wysokość Kapitału zakładowego: 50 000,00 zł. Kapitał w pełni wpłacony.

Tel.: +48 668 136 743
Tel.: +48 602 495 556
E-mail: sekretariat@debtcare.pl

NIP: 888-26-33-578

www.debtcare.pl